Sex web cam irag

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp có thói quen dùng nợ, vay nợ làm vốn.

Tăng nợ thể hiện rõ nhất là dư nợ hiện bằng 1,2 lần GDP trong khi tiết kiệm chỉ chiếm 30% và đầu tư 40% GDP.

Đọc bài của Tự Anh mấy lần, nhưng tôi không cách gì hiểu được bởi vì những con số trong đó cứ nhảy nhót tứ tung cả. Do đó, con số của nhà kinh tế rất quan trọng, cần phải xem xét cho thật kĩ để hiểu vấn đề.

Theo báo chí thì Việt Nam là nước có nguy cơ cao bị vỡ nợ vì các doanh nghiệp thuộc Nhà nước quản lí thiếu nợ nhiều quá.

Có như vậy thì thị trường tài chính Việt Nam mới phát huy được vai trò tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng trong sự phát triển đồng bộ, tạo sự ổn định trong phát triển tương lai.

Thật vậy, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mĩ GDP của VN năm 2009 là 92.6 tỉ USD.

Con số có vẻ hợp lí hơn là 83 tỉ USD, vì nó thể hiện tăng 9% so với 2008.

Nhưng chúng ta vẫn phải dè dặt vì con số này không xuất phát từ nguồn chính thức của Việt Nam.

Dưới đây là vài lí giải tại sao có những con số không hợp lí: 1.

Chúng ta thử đọc xem năm 2008, các doanh nghiệp Nhà nước nợ bao nhiêu.

Vào đầu, Tự Anh viết “[…] tính đến , tổng dư nợ nội địa của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 287.000 tỉ đồng.

You must have an account to comment. Please register or login here!